Riskbedömning Unghäst och ridhästtest 2020

Riskbedömning Unghästtest och ridhästtest 2020-05-16/17

 

Utomhus +ridhus Timrå Ridstadion

 

Deltagare 25st max per dag.  Jämtland Västernorrland Gävleborg.

 

3 hästar per timme    3 medhjälpare per häst  = 9 st personer per timme.

 

Funktionärer:  3st utomstående domare:  2 Uppsala, Vadstena. Övernattas på hotell.

 

1 st bedömningsledare övernatta.

 

4st lokala i ridhuset A manege med 2 domare och deltagare.

1st lokal i ridhusets B manege med 1 domare.

 

Övrig tid utomhus.

1st mätman.

1st sekretariat avskiljt rum.

 

Toaletter:

3st deltagare.

1st domare.

1st övriga funktionärer.

 

Handskar i all hantering bommar, band, pisk dörröppning. En och samma person dörröppnare.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Info för deltagarmeddelande kopplat till riskbedömning:

Deltagarmeddelande Unghästtest och Ridhästtest 2020:

 

 

 

Pga rådande smittläge kan arrangemanget komma att ställas in med kort varsel. Håll er uppdaterade med folkhälsomyndighetens råd för att undvika smittspridning.

 

Max 3 personer per häst får delta. Alla personer i riskgrupp uppmanas stanna hemma.

 

Om du känner minsta osäkerhet kring din egen eller dina medhjälpares hälsa eller säkerhet, stanna hemma. Avanmälan till Anna Johansson 070-5099092.

 

Alla funktionärer ska använda handskar när vi hanterar hinder och liknande.

Alla deltagare uppmanas ta med egna piskor och använda handskar under hela vistelsen på anläggningen.

 

Vi hänvisar deltagare, funktionärer och domare till olika toaletter.

 

För deltagare finns två toaletter i entrén till ridstadion och en uppe vid caféterian.

 

Funktionärer och domare får information på plats.

 

Ingen publik är tillåten.

 

Ingen caféteria eller matsal öppen.  Alla deltagare uppmanas ta med eget fika som får förtäras ute eller i eget fordon.

 

Vi möts inte i dörren.

 

Vi håller avstånd. Säkerhet är A och O. Se upp och ta inte onödiga risker i hanteringen kring hästarna.

 

Tvätta/sprita händerna och håll en hästlängds avstånd mellan varandra även när ni inte sitter till häst.

 

Det finns tvål, vatten, handsprit och pappershanddukar på toaletterna och i stallet.

 

Mätning sker direkt  före visningstiden i ”karantänstallet” som ligger utanför A-manegens ingång.

Man behöver inte besöka sekretariat före sin start. Vaccinationskort kollas i TDB+ stickprov.

Unghästtest löshoppning, gångarter och exteriör Stora ridhuset- A-manegen. Ridprov i lilla ridhuset- B-manegen.

Protokoll utlämnas utanför ridhuset i nära anslutning till avslutat test.

 

Bedömningsledare: Anna Johansson

Smittskyddsansvarig funktionär: Annika Lundqvist

 

Testet kommer att filmas och websändas av Equisport.

 

Uppstallning tillhandahålls ej av MNHF. Ev. frågor hänvisas till Timrå Hästsportförening.

 

 

Länkadress till Timrå Hästsportförenings Corona information:

https://idrottonline.se/TimraHSF-Ridsport/Nyheter/Aktuellt/informationtillmedlemmarangaendecoronaviruset

Blankett:

Tabell 1: Risker och åtgärder
Riskfaktorer Riskbedömning Riskreducerande åtgärder
Stort antal deltagare Större risk för smittspridning när många personer träffas samt att smittan sprids när deltagarna återvänder hem

·         Begränsa antalet deltagare

·         Se över förutsättningarna för evenemanget t.ex. storlek på lokal och möjligheter till en god handhygien     V

Internationellt deltagande Internationellt deltagande ökar risken för smittspridning ·         Begränsa internationella deltagandet      V
Deltagare med samhällsviktiga arbeten För kurser, seminarier och andra evenemang som involverar hälso- och sjukvårdssektorn eller deltagare med andra samhällsviktiga funktioner bör särskild försiktighet iakttas ·         Informera deltagarna om förutsättningarna för evenemanget              V
Riskgrupper Äldre löper högre risk för allvarlig covid-19 sjukdom ·         Hygienåtgärder såsom tillgänglighet till handtvätt, handsprit.          V
Typ av aktivitet Nära kontakt ökar risken för smittspridning. Det finns en större risk för smittspridning vid inomhusevenemang än utomhus

·         Byta eller justera de tänkta aktiviteterna V

·         Minska antalet deltagare och öka antalet toaletter V

·         Byta lokal för aktiviteten X

Längden på evenemanget Långvariga (mer än ett par timmar) händelser kan öka risken för smittspridning

·         Korta ner evenemanget V

·         Ge information om vad deltagare bör göra om de får symptom under evenemanget

Kommentarer MNHF: Aktiviteterna kortade enl SWBs rekommendationer. Finns ej anledning till att byta lokal då vi ej kan få bättre förutsättningar med storlek på lokal.

Riskbedömningsverktyg

Om svaren är ja på många av frågorna nedan, överväg att ställa in eller skjuta upp evenemanget eller sammankomsten. Om svaret är nej på alla frågor kan evenemanget eller sammankomsten genomföras utan ytterligare riskbedömning. För varje fråga som besvaras med ”ja” ska riskreducerande åtgärder identifieras och en handlingsplan skapas för detta.

Tabell 2: Riskbedömningsverktyg
Riskfaktorer Ja Nej Riskreducerande åtgärder
som kan vidtas
Internationellt deltagande X
Deltagare med samhällsviktiga arbeten (t.ex. personal från vård och omsorg) X Dessa deltagare uppmanas avstå.
Deltagare som riskerar allvarligare sjukdom (äldre) X Dessa deltagare uppmanas avstå.
Inomhusevenemang X Ridhus=utomhus
Förutsättningarna för evenemanget leder till nära kontakt mellan deltagarna (storlek på lokal, typ av aktivet etc.) X

Gott om plats för att

kunna hålla avstånd.

Hygienåtgärder är inte tillräckliga (tillgång till handtvätt, handdesinfektion och städning) X Hygienartiklar finns tillgängliga. Deltagarna uppmanas att använda handskar.
Antalet toaletter är inte tillräckliga X Deltagare, domare och övriga funktionärer hänvisas till olika toaletter. Städning ska ske under dagen.
Långvarigt (mer än några timmar) evenemang X   Ja men ej för deltagarna som uppmanas lämna anläggningen efter avslutat test.

 

Källa blankett:

 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/verksamheter/information-till-arrangorer-av-evenemang/